Notarissentaal is nog steeds vaagtaal!

De notaris van toen: niets veranderdEnkele weken geleden gaf ik bij de notaris mijn akkoord voor onder andere de volgende alinea. Ik wilde dolgraag dat de koop van mijn huis doorging. Maar eigenlijk tekende ik voor iets waar ik niets, maar dan ook niets, van begreep. Wie na drie regels nog snapt waar dit over gaat mag het zeggen:

De Schuldenaar verklaarde het recht van hypotheek en de pandrechten aan de Bank te verlenen, in de eerste plaats tot zekerheid voor de voldoening van de lening en van al hetgeen de Schuldenaar uit hoofde van de in deze Akte vastgestelde overeenkomst aan de Bank schuldig is of zal worden en voorts voor al hetgeen de Schuldenaar aan de Bank nu of te eniger tijd mocht blijken verschuldigd te zijn, uit welken hoofde ook, zowel in als buiten rekening-courant en al dan niet in het gewone bankverkeer.

De notaris enkele eeuwen geleden

Of deze:

De Schuldenaar geeft hierbij onherroepelijke volmacht met het recht van substitutie aan de Bank – zonder welke  volmacht de geldlening niet tot stand zou zijn gekomen – om voor en namens de Schuldenaar allen rechten en acties (bij voorbaat) zijn verpand uit te oefenen en vast te stellen, hetzij in der minne, hetzij in rechte, geschillen ter zake van deze rechten te onderwerpen aan arbitrage of bindend advies, daaromtrent dadingen aan te gaan en al hetgeen de Schuldenaar te dier zake te vorderen heeft, daaronder begrepen het door verzekeraars verschuldigde, in en buiten-rechte te innen en daarvoor kwijting te geven.

Voor gewone mensen belangrijke zaken moet je helder communiceren

Het internet heeft overheidscommunicatie veel begrijpelijker gemaakt. Veel Nederlandse gemeenten hebben een transparante en toegankelijke website of werken daar hard aan. Klare taal zonder jargon, tangconstructies of ellenlange zinnen wordt daardoor de richtlijn voor elke geschreven tekst.

Hoe komt het dan dat bij wetteksten en officiële aktes de tijd stil heeft gestaan? Daar waar begrip van de inhoud voorop staat is duidelijkheid toch de eerste vereiste?

Cursusje begrijpelijk schrijven voor taalniveau B1?

Over Eric van Oevelen

Dit is een persoonlijk weblog van Eric van Oevelen, Pr en communicatie-adviseur, informatiespecialist, fotograaf, tuinontwerper, beoefenaar van yoga, liefhebber van goed voedsel, films en allerlei soorten muziek. Ik woon in Oosterhout en werk bij Avans Hogeschool.
Dit bericht werd geplaatst in Alledaags leed en zo, Taal en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s